Wspieram w rozwoju:
ludzi, grupy, organizacje

Jak pracuję oraz moje doświadczenie

Jestem akredytowanym coachem International Coach Federation (ICF). Ukończyłam program coachingowy w Akademii Coachingu CoachWise (pierwszej szkoły w Polsce, która otrzymała akredytację ICF). W pracy coachingowej korzystam z Metody CoachWise™, podejścia Gestalt, z doświadczenia pracy w organizacjach oraz z pięciu lat szkoleń trenerskich, w których uczestniczyłam. Moim podstawowym celem jest wspieranie ludzi w odkrywaniu ukrytych w nich zasobów i rozwijaniu ich pełnego potencjału, aby mogli osiągnąć cele zarówno osobiste, jak i zawodowe. Zachęcam Klientów do rozwinięcia samoświadomości, otwarcia się na zmianę, a w konsekwencji, do odważnego działania, które taką zmianę przyniesie. Wychodzę z założenia, że w coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i zaangażowanym wsparciu coacha, który będzie stawiać wyzwania, stymulować i wzmacniać na drodze do osiągnięcia celu. Aby robić to jak najlepiej, stale podnoszę swoje kwalifikacje, jestem członkiem International Coach Federation, Izby Coachingu oraz pracuję w zgodzie z kodeksem etycznym ICF.

W swoim doświadczeniu mam ponad 1000 godzin business coachingu z kadrą zarządzającą takich firm jak: Bank Pocztowy, Mardom, LPP, Pro Service, RR Donelly, TBWA, Enco, Carrywater, Lovo, 4 Life Direct, AXA, i in. oraz setki godzin indywidualnej pracy podczas sesji life coachingu.

Life coaching

Life coaching jest to rodzaj coachingu koncentrujący się na osiąganiu celów osobistych Klienta. Może obejmować takie dziedziny jak plany życiowe, relacje interpersonalne, zdrowie, organizację czasu, komunikację i asertywność, poczucie własnej wartości czy zwiększenie świadomości swoich mocnych i słabych stron. Życie osobiste to bardzo szeroki obszar, gdzie zawsze znajdą się aspekty, które warto rozwinąć. Efektem pracy mogą być większe zaufanie do siebie, lepsze relacje z samym sobą i z innymi ludźmi, wypracowanie odwagi i wiary we własne możliwości, opracowanie skutecznego planu działania i prawdziwe rozwinięcie skrzydeł, czyli realizacja założonych celów. Dla kogo life coaching:

 • dla osób, którym brakuje odwagi, żeby przeprowadzić zmianę, której pragną
 • dla osób, które swoje marzenia chcą przekuć w cele i je osiągnąć
 • dla osób, które chcą wzmocnić poczucie własnej wartości i pewności siebie
 • dla osób, które chcą, aby ich relacje były autentyczne i satysfakcjonujące
 • dla osób, które chcą dobrze radzić sobie ze stresem
 • dla osób, które utknęły w miejscu i szukają swojej dalszej drogi
 • dla osób, które chcą się rozwijać i wykorzystać w pełni swój potencjał

Business coaching

Business coaching jest adresowany do menedżerów średniego szczebla oraz wyższej i najwyższej kadry zarządzającej. Jest on sztuką łączenia wyzwań korporacyjnych i osobistych potrzeb menedżera. Jak każda inna relacja coachingowa, ta również oparta jest na partnerstwie, otwartości i zaufaniu, a podstawą pracy stają się wspólnie uzgodnione cele, związane z realizacją zadań organizacyjnych oraz własnych aspiracji. Podstawowym efektem coachingu jest wzrost poziomu samoświadomości menedżerów co do swojej roli, stylu zarządzania, wpływu na zespół i organizację. To pociąga za sobą wzrost zaangażowania, rozwój kompetencji menedżerskich i poprawę rezultatów biznesowych firmy. Dla kogo business coaching:

 • dla osób, które chcą stać się skutecznym liderem
 • dla osób, które chcą nauczyć się radzić sobie ze stresem
 • dla osób, które chcą poznać swoje silne strony i dowiedzieć się, jak je wykorzystać w pracy
 • dla osób, które doświadczają wypalenia zawodowego
 • dla osób, którym brakuje jasnej oceny sytuacji w obliczu ważnej decyzji biznesowej
 • dla osób, które odczuwają brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym

Kompetencje i metodyka

Pierwszym narzędziem, które wykorzystuję w pracy coachingowej jest Metoda CoachWise. Cechuje się ona dużym skoncentrowaniem na Kliencie, a zarazem gotowością do działania w ramach celów biznesowych. Łączy pracę analityczną, umożliwiającą rozumienie świata zewnętrznego Klienta z głęboką pracą emocjonalną, towarzyszącą jego wewnętrznym przemianom. Ważną rolę odgrywa tu coach, który jednocześnie wspiera postępy klienta oraz stawia mu kolejne wyzwania.

Drugą metodą, którą wykorzystuję podczas coachingu jest Gestalt, w zakresie którego ukończyłam czteroletnie szkolenie. Podejście Gestalt, początkowo wywodzące się z teorii Terapii Gestalt, intensywnie rozwija swoje zastosowanie w rozwoju organizacyjnym. Opiera się ono w dużej mierze na pracy w „tu i teraz” – co oznacza, że coach wykorzystuje w procesie coachin­gowym to, co dzieje się w trak­cie sesji (wykorzystuje siebie jako instrument w relacji). Umoż­liwia to roz­wój samo­świa­do­mo­ści, a co za tym idzie motywację do roz­woju. Podejście to gwarantuje również systemowe rozumienie zależności, w jakich znajduje się Klient. Teoria pola pokazuje, że Klient nie działa w oderwaniu od swojego otoczenia czy organizacji, a organizacja od niego. Coach pomaga Klientowi bardziej realistycznie spostrzegać rzeczywistość, prowadzi go do wzrostu świadomości, gdyż tylko świadomość umożliwia dokonanie racjonalnego wyboru i wdrożenie zmiany.

Cennik

 • Life coaching - 400 zł (60 min.) - sesje coachingowe odbywają się w gabinecie na warszawskim Wilanowie lub online za pośrednictwem komunikatora Skype
 • Business coaching - cena ustalana indywidualnie - sesje coachingowe odbywają się w siedzibie Klienta