Wspieram w rozwoju:
ludzi, grupy, organizacje

Kwalifikacje

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów oraz uzyskałam certyfikat w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie. Instytut ten jest akredytowany przez międzynarodowe organizacje dbające o pełen profesjonalizm usług psychoterapeutycznych:  European Association for Psychotherapy (EAP) oraz European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Ważnymi dla mnie elementami utrzymywania wysokich standardów mojej pracy są systematyczna superwizja oraz stosowanie się do zasad Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.

Jak pracuję

Psychoterapia Gestalt – nurt, w którym się specjalizuję - opiera się  na poszerzaniu świadomości w sferze myśli, uczuć, ciała i zachowań. Jest on jednym z wiodących podejść  w terapii  humanistycznej i jako takie traktuje człowieka holistycznie – integrując jego aspekty fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe. Jest to szczególnie ważne, kiedy sama intelektualna świadomość nie wystarczy. Kiedy sama wiedza, odcięta od emocji i doświadczeń, wcale nie poprawia jakości życia, nie wpływa na zmianę, której tak często osoby zgłaszające się na terapię pragną. Gestalt pozwala dotrzeć do swojej prawdziwej natury, do zablokowanych emocji, do własnych pragnień oraz  przekonań, niebędących jedynie kalką zasłyszanych wcześniej opinii. Pozwala prawdziwie i głęboko poznać siebie na wielu płaszczyznach – poznać i zaakceptować – co jest pierwszym krokiem do jakiejkolwiek zmiany.              

Każda osoba, z którą pracuję jest inna. Każda ma swój własny, wyjątkowy świat, do którego decyduje się mnie zaprosić. Dlatego metody pracy, z których korzystam, też są różnorodne. Oprócz omówionego powyżej podejścia Gestalt, stosuję również  narzędzia psychoterapii poznawczo behawioralnej, analizy transakcyjnej (mówiącej o trzech aspektach osobowości - wewnętrznym dziecku, rodzicu i dorosłym) oraz terapii uzależnień, pomocne w pracy z osobami uzależnionymi emocjonalnie.

Jeśli zdecydujesz się na pracę ze mną, to nasze spotkanie będzie spotkaniem Twoim w relacji ze mną oraz Twoim z samym sobą. Nie daję rad, nie pouczam, nie mówię co jest dobre a co złe. Podam  Ci rękę, ale nie poprowadzę Cię za nią. Wesprę  Cię w poszukiwaniu Twojej drogi, ale nie wskażę tej, która według mnie jest najlepsza. Będę Ci towarzyszyć, ale ostatecznym celem jest to, abyś umiał/a iść sam/a – w kierunku, w którym Ty chcesz, w tempie, jakie najbardziej Tobie odpowiada, z ludźmi, których Ty wybierzesz.

Dla kogo psychoterapia

Na spotkanie ze mną zapraszam osoby, które doświadczają trudności w jednym lub kilku z poniższych obszarów:

 • mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji
 • doświadczają lęku przed bliskością lub samotnością
 • przeżywają kryzys życiowy (chorobę, zdradę, utratę pracy, rozwód)
 • nie radzą sobie z napięciem i stresem
 • mają trudności w radzeniu sobie z emocjami (ze smutkiem, lękiem, złością czy wstydem)
 • przeżywają stratę (rozstanie, śmierć bliskiej osoby)
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • mają trudność z akceptacją własnego ciała
 • cierpią na syndrom DDA lub DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)
 • doświadczają uzależnienia emocjonalnego
 • dążą do samorozwoju i bardziej świadomego życia

Psychoterapia indywidualna

Jest to cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych. W trakcie kilku pierwszych sesji zawierany jest kontrakt terapeutyczny, dotyczący zasad psychoterapii, miejsca, ceny, terminu spotkań. Ważnym aspektem jest też wyodrębnienie zagadnień do pracy i określenie celu psychoterapii (o czym decyduje Klient przy wsparciu terapeuty). W zależności od potrzeb, możliwe formy pracy to:

 • konsultacja: każde pierwsze spotkanie ze mną jest konsultacją. Jej celem jest zapoznanie się z sytuacją życiową Klienta oraz zaproponowanie możliwych form pomocy psychologicznej (czas trwania – 60 minut). Konsultacja może być  wstępem do regularnych spotkań.
 • terapia krótkoterminowa: cykl spotkań skoncentrowanych na jednym wyodrębnionym problemie i nastawionych na jego szybkie rozwiązanie. Trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.
 • terapia długoterminowa: cykl spotkań pozwalający na głębszą pracę, na poznanie siebie i swoich mechanizmów funkcjonowania na wielu płaszczyznach. Trwa minimum rok – jej długość zależy od celów, jakie klient zdecyduje się zrealizować.

Psychoterapia par

Terapia par przeznaczona jest dla osób będących w związku. Obejmuje ona najczęściej takie obszary jak problemy w komunikacji czy brak wzajemnego zrozumienia emocji i potrzeb. Wspieram partnerów w dotarciu do przyczyn trudności, jakich doświadczają oraz znalezieniu ich rozwiązania – tak, aby  ich wzajemna relacja była bardziej satysfakcjonująca.

Cennik

 • konsultacja: 250 zł (60 minut)
 • psychoterapia krótkoterminowa/długoterminowa: 250 zł (50 minut)
 • psychoterapia par: 350 zł (90 minut)
 • psychoterapia online: 250 zł (50 minut)

Jeśli chcesz umówić się na pierwsze spotkanie konsultacyjne, zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Sesje odbywają się w gabinecie na warszawskim Wilanowie lub online.